Kamp Coating heeft recent in deze techniek geïnvesteerd en zal hier haar klanten in de toekomst nog beter mee gaan bedienen. KTL is een high tech voorbehandeling met een watergedragen primer, afkomstig uit de automobiel industrie. Deze doorgaans zwarte epoxylaag, met tussen de 15 en 40 μm laagdikte, zorgt samen met de juiste voorbehandeling voor dé optimale corrosiewering.

De toegevoegde waarde

De totale KTL-lijn bestaat uit de volgende 15 fasen:

1. sproei ontvetten 6. spoelen 11. spoelen
2. dompel ontvetten 7. spoelen 12. demispoelen
3. spoelen 8. activeren 13. KTL
4. beitsen 9. zinkfosfateren 14. UF spoelen
5. beitsen 10. spoelen 15. UF spoelen

Wanneer uw product dermate geoxideerd is, dat dit in de beide beitsbaden niet afdoende zou worden verwijderd, dan staat in lijn met deze KTL-lijn een grote straalautomaat opgesteld. Een unieke combinatie. Mechanisch en chemisch gaan hier hand in hand. Duurzaam beter!