Duurzaam heeft in de coatingbranche twee betekenissen. Allereerst de oorspronkelijke betekenis van lange levensduur als gevolg van een robuust coatingsysteem. De laatste jaren is daar de milieuvriendelijkheid van het coatingsysteem bijgekomen. Welk coatingsysteem heeft de gewenste levensduur en het best scorende systeem qua milieubelasting. Daarbij geldt dat dit op de lange termijn ook het meeste efficiënte coatingsysteem zal zijn. Daarvoor is het verbruik van schaarse grondstoffen en energie minimaal, waardoor de laagste milieubelasting wordt bereikt.

Bij de meeste coatingprocessen wordt veel energie verbruikt. Dit heeft direct gevolg voor de kosten maar ook voor de milieubelasting. Door gebruik te maken van een duurzaam coatingsysteem wordt een grote stap gezet qua energie- en grondstoffenverbruik van een product. Deze coatingsystemen zullen de komende jaren de overhand krijgen door de vele voordelen. Niet in de laatste plaats door het efficiencyvoordeel die een dergelijke benadering met zich meebrengt.

Missie

Kamp Coating zal op een maatschappelijk verantwoorde manier haar human resources en bedrijfsmiddelen inzetten om hiermee haar klanten zodanig te bedienen dat zij tegen marktconforme prijzen de nummer één keus is en blijft en hiermee het voortbestaan van haar bedrijf rechtvaardigt.